วันที่ 28 ก.ย. 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม,คุณสิริรัช จิตอร่าม ภริยา/ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม,พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.นพ นรชาญ รอง ผบก.ฯ พร้อมด้วย หน.สภ.ในสังกัด,พ.ต.ท.หญิง พรยุพา โนนตาไทย รอง ผกก.ฝอ.ฯ,พ.ต.ท.หญิง รัชนี วิริยะ สว.ฝอ.ฯ,คณะแม่บ้านตำรวจ ได้เดินทางมาร่วมพิธีโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างผู้เกษียณอายุราชการกับข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 4 และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบไปด้วย ผู้เกษียณอายุราชการระดับ พ.ต.อ.ขึ้นไป,อดีตผู้บังคับบัญชา,แขกผู้มีเกียรติ จากนั้นมีการแสดงดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมของแม่บ้านตำรวจแต่ละจังหวัดมาทำการแสดงให้รับชม พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผบช.ภ.4,คุณดุจเดือนดารา เวชโอสถ ภริยา/ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 4 ได้มอบรางวัลชนะเลิศจนไปถึงรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4 แก่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดังกล่าว ณ คอนเวนชั่นฮอล์ โรงแรมอวานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น